Latin-svenska

Övningen är skapad 2019-10-03 av josefinericson. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ab från
 • ad till
 • ad hoc till för detta
 • álbus vit
 • ante framför
 • annus år
 • ánus ring
 • áqua vatten
 • árcus båge
 • área yta
 • avis fågel
 • áuris öra
 • bárba skägg
 • básis bas
 • bi dubbel
 • biceps tvåhövdad
 • cadáver lik
 • cánis hund
 • caro kött
 • centum hundra
 • cérvix hals
 • clávis nyckel
 • cor hjärta
 • cum med
 • cyst blåsa
 • dens tand
 • dérma hud
 • di dubbel
 • discus skiva
 • ecto yttre
 • endo inre
 • epi
 • exo utåt
 • extra utanför
 • falx skära
 • hómo människa
 • hypo under
 • hyper över
 • infra nedanför
 • insula ö
 • inter mellan
 • intra inom
 • iso lika
 • lac mjölk
 • lens lins
 • liquor vätska
 • lúna måne
 • macro stor
 • meso mitt
 • meta efter
 • micro liten
 • minor mindre
 • minus liten
 • myo muskel
 • niger svart
 • para bredvid
 • peri runt omkring
 • poly många
 • post efter
 • pre framför
 • primus första
 • pro före
 • simplex enkel
 • sinus bukt
 • sub under
 • syn med
 • tri tre
 • tuba rör
 • uni en
 • vas kärl
 • vortex virvel
 • tabula rasa oskrivet blad
 • enfant terrible värsting
 • pax romana romerska freden
 • terra incognita outforskat land
 • poena straff
 • bona fide god tro
 • ante framför/före
 • mot/mo röra
 • ad interim tills vidare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-svenska.8018156.html

Dela