Latin PrOv tredje provet

Övningen är skapad 2019-09-17 av Yrisdotter. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • under tiden interim
 • slavinna ancilla
 • kök culina
 • golv pavimentum
 • alltid semper
 • att hjälpa iuvare
 • också quoque
 • att springa currere
 • att böra debere
 • från abesse
 • till adesse
 • dock, men, likväl tarmen
 • att resa iter, itineris
 • att säga dicere
 • kropp, kroppens corpus, corporis
 • förra året proximo anno
 • skräckslagen territus, territa
 • att dricka bibere
 • människa homo, hominis
 • förfärlig, förskräcklig horribilis, horribile
 • blod sanguis, sanguinis
 • främmande alienus, aliena
 • vem quis
 • flera, många multi, multae
 • att leta efter quaerere
 • slav servus
 • att fråga rogare
 • tvätta lavare
 • lat piger, pigra
 • tillsammans med una cum
 • men sed
 • att hitta invenire
 • kunna posse
 • något aliquid
 • möte conventus
 • tillbe adorare
 • be orare
 • att äta edere
 • att göra facere
 • att veta scire
 • ord verbum
 • detta är hoc est
 • präst sacerdos
 • berätta narrare
 • att våga audere
 • usling scelestus, scelesta
 • vad quid
 • nu nunc
 • samtal, samtalets sermo, sermonis
 • pappa, pappans pater, patris
 • att läsa legere
 • mamma, mammans mater, matris
 • hjälp auxilium
 • namn, namnet nomen, nominis
 • ny novus, nova
 • favorit praeoptatus, praeoptata
 • tro putare
 • fara periculum
 • föräldrar parentes
 • vilja velle
 • inte vilja nolle
 • att fly fugere
 • hans eum
 • hennes eam
 • soldat miles, militis
 • oxe taurus, tauri
 • kanske fortasse
 • hos apud
 • att gå ire

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-prov-tredje-provet.8865235.html

Dela