latin in schola

Övningen är skapad 2019-03-18 av Moalevin. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • procul i fjärran
 • (liberus), liberi (son), barn, söner
 • humanus mänsklig
 • divinus gudomlig
 • vexare plåga
 • insula ö
 • natus född
 • scire veta
 • vorare sluka
 • ira vrede
 • dolor, -ores smärta
 • caput huvud
 • iuvare hjälpa
 • mittere sända
 • monstrum odjur
 • servare rädda
 • vir man
 • nunc nu
 • rhetor, -ores retor
 • iam redan
 • exspectare vänta (på)
 • hodie idag
 • oratio, -iones tal
 • vale farväl
 • (therma), thermae bad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-in-schola.8971542.html

Dela