Latin glosor & verbteman

Övningen är skapad 2019-03-25 av leonasaliu. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ta capio
 • omfamna complector
 • försöka conor
 • mötas, samlas convenio
 • bryta i bitar frango
 • glädja sig gaudeo
 • gå in i ingredior
 • tränga sig in i, störta in irrumpo
 • frukta metuo
 • övertala persuadeo
 • straffa punio
 • lämna relinquo
 • följa sequor
 • stå sto
 • hålla teneo
 • gammal kvinna anus
 • kött carnis
 • måltid, middag cena
 • råd, plan consilium
 • soffa, säng lectus
 • hand manus
 • bord mensa
 • straff poena
 • varm calidus
 • annan, övrig ceterus
 • överst summus
 • säker, oskadd tatus
 • enkelt, lätt facile
 • lyckligtvis feliciter
 • rätt, riktigt recte
 • tam
 • någon aliqui
 • någon/några nonnullus
 • runt, runt omkring cirka + ack
 • göra en resa iter facit
 • hitta invenio
 • ta, inta capio
 • ta eld på incendo
 • fly fugio
 • vara tyst taceo
 • väcka excito
 • belägra oppugno
 • bekämpa, kriga pugno
 • besegra vinco
 • rikta sig mot peto
 • återvända redeo
 • belägra obsideo
 • bära fero
 • gråta fleo
 • ge do
 • springa curro
 • skrika clamo
 • smutsig sordidus
 • kalla voco
 • plåga affligo
 • skälla ut vitupero
 • dörr ostium
 • öppna operio
 • sätta ställa lägga (tema) pono posui positum ponere
 • bryta sönder (tema) frango fregi fractum frangere
 • frukta, vara rädd för (tema) metuo metui metutum metuere
 • övertala (tema) persuadeo persuasi persuasum persuadere
 • straffa (tema) punio punivi punitum punire
 • lämna kvar (tema) relinquo reliqui relictum relinquere
 • följa efter, tillhöra (tema) sequor secutus sum, sequi
 • hålla, ta (tema) tennet tenui tenuto tenere
 • undervisa (tema) doceo docui doctum docere
 • lyfta upp (tema) tollo sustuli sublatum tollere

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-glosor-verbteman.8988895.html

Dela