!LATIN GLOSOR PROV 2!

Övningen är skapad 2018-11-30 av DenGulaLampan. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Post meridiem Eftermiddag
 • Thermae Badhus
 • Ambulare Att promenera
 • Portus Hamn
 • Laetus/a Glad
 • Patris Pappans
 • Ianitor Dörrvakt
 • Domum Hemåt
 • Fortasse Kanske
 • Cubiculum Sovrum
 • Atrium Vardagsrum
 • Magnus/a Stor
 • Bonus/a Bra
 • Filius Son
 • Filii Sonens
 • Cum amicis Med vänner
 • Vestibulum Ingång
 • Tam
 • Nescire Att inte veta
 • Aut Eller
 • Alius/a En annan
 • Sed Men
 • Mater Moder
 • Matris Moderns
 • Domi Hemma
 • Currere Att springa
 • Senex Gammal
 • Domus Hus
 • Peristylum Trädgård
 • Vox Röst
 • Vocis Röstens
 • Pactio Avtal
 • Habere Att ha
 • Filia Dotter
 • Filiae Dotterns
 • Dives Rik
 • Cum amico Med vännen
 • Invenire Att finna
 • Iuvenis Ung
 • Scire Att veta
 • Rex Kung
 • Regis Kungens
 • Mare Hav
 • Maris Havets
 • Ventus Vind
 • Navigare Att segla
 • Terra Jord
 • Terrae Jordens
 • Ducere Att leda
 • Ibi Där
 • Tenere Att hålla
 • Dux Ledare
 • Ducis Ledarens
 • Miles Soldat
 • Militis Soldatens
 • Velum Segel
 • Venire Att komma
 • Palatium Palats
 • Mons Berg
 • Montis Bergets
 • Clericus Präst
 • Nuntius Nyhet/Sändebud
 • Transire Att korsa
 • Flumen Flod
 • Eos Dom
 • Arena Sand
 • Contra Mot
 • Arma Vapen
 • Suus Hens
 • Suum Hens
 • Sui Deras/Hans/Hennes
 • Exercitus Armé
 • Equitare Rida
 • Trahere Att dra
 • Fuga Flykt
 • Pugnare Att strida
 • Clavis Nyckel
 • Sacramentum Ed
 • Comes Greve
 • Eum Honom/Det
 • Eam Henne/Det
 • Parabolare Att prata
 • Eo Jag går
 • Is Du går
 • It Hen går
 • Imus Vi går
 • Itis Ni går
 • Eunt De går

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-glosor-prov-2.8727810.html

Dela