Latin glosor Carpe diem

Övningen är skapad 2019-03-24 av HeroOfOlympus. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • possum, posse kunna
 • res-ei f sak, fakta
 • vollo, velle vilja(ha)
 • amo, amare 1 älska
 • nec och inte
 • dico, dicere 3 säga
 • quare varför
 • hic, haec, hoc den/det där
 • tantus, a, um så mycket, här endast, bara
 • nemo ingen
 • ante före
 • mors, mortis f död
 • beatus, a, um salig, lycklig
 • post efter
 • nullus, a, um ingen, inget
 • voluptas, voluptatis f begär
 • iacio, iacere 3 kasta
 • porta-ae port, dörr
 • tenebrae, arum mörker
 • lux, lucis ljus
 • sileo, silere 2 vara tyst
 • lex, legis f ljus
 • Inter mellan, bland
 • arma, armorum vapen
 • per genom
 • asper, aspera, asperum sträv, hård
 • ad till, mot
 • astrum -i stjärna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-glosor-carpe-diem.8988423.html

Dela

Annonser