latin glosor 4

Övningen är skapad 2017-09-14 av aliceosb101. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affero, afferre ha med sig
 • annus, anni år
 • audio, audire höra
 • aurum, auri guld
 • cogito, cogitare tänka på
 • condimentum, condimenti krydda
 • cupio, cupere önska sig
 • cur varför
 • debeo, debere böra
 • disco, discere lära sig
 • e, ex från
 • elephantus, elephanti elefant
 • exporto, exportare exportera
 • facio, facere göra
 • frumentum, frumenti spannmål
 • graecus, graeca, graecum grekisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-glosor-4.7515379.html

Dela