Latin för medicinska sekreterare ht 2018

Övningen är skapad 2018-10-09 av spirulina. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ulcus inre sår
 • decubitus liggsår
 • lumbago ryggskott
 • cartilago brosk
 • pylorus nedre magmun
 • bronchus luftrör
 • sulcus fårs
 • carpus handlov
 • alveolus lungblåsa
 • morbus sjukdom
 • numerus antal
 • tetanus stelkramp
 • metacarpus mellanhand
 • icterus gulsot
 • musculus muskel
 • thrombus blodpropp
 • ventriculus kammare, magsäck
 • cauda svans
 • retina näthinna
 • urethra urinrör
 • hemiplegia halvsidig förlamning
 • ischaemia lokal blodbrist
 • pneumonia lunginflammation
 • fissura spricka
 • incisura inskärning
 • mixtura blandning
 • ruptura bristning
 • sutura söm
 • peritoneum bukhinna
 • medulla märg
 • mucosa slemhinna
 • pleura lungsäck
 • syndroma syndromkomplex
 • diastole hjärtats utvidgning
 • phlegmone varaktig smältning
 • systole hjärtats sammandragning
 • ascites bukvattusot
 • axilla armhåla
 • capsula hölje, skal
 • costa revben
 • coxa höft
 • fossa grop
 • gingiva tandkött
 • ablatio borttagande, avlägsnande
 • abrasio skrapning
 • hiatus klyfta, gap
 • salpinx, tuba uterina äggledare
 • ileum del av tunntarmen
 • femur lårben
 • humerus överarm
 • interstitium mellanrum
 • lien mjälte
 • ostium mynning
 • inguen ljumske
 • auris öra
 • abdomen buk
 • umbilicus navel
 • bacterium bakterie
 • occiput bakhuvud
 • accommodatio avståndsinställning i ögat
 • bronchitis inflammation i luftrören
 • hypothalamus del av mellanhjärnan
 • appendicitis blindtarmsinflammation
 • crescendo stigande
 • sclerosis förhårdnande av vävnad
 • scarlatina scharlakansfeber
 • brachium arm
 • cerebrum hjärna
 • ischuria urinstämma
 • ischophonia stamning
 • ileus tarmhinder
 • deltoideus deltaformiga muskeln
 • appendectomia borttagande av blindtarmen
 • pharynx svalg
 • sceletum skelett
 • caecum blindtarm
 • saeptum skiljevägg
 • dyspnoea andnöd
 • neurosis nervlidande, neuros
 • haemorrhagia blödning
 • tracheotomia snitt i luftstrupen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-for-medicinska-sekreterare-ht-2018.8552624.html

Dela