Latin deklination III del 1

Övningen är skapad 2019-04-22 av spirulina. Antal frågor: 77.
Välj frågor (77)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abductor isärförare
 • calor värme
 • dolor smärta
 • flexor böjare
 • liquor vätska
 • rigor stelhet
 • rubor rodnad
 • tremor darrning
 • tumor svulst
 • catheter rör
 • trochanter vändare
 • ureter urinledare
 • embryo foster
 • pulmo lunga
 • thorax bröstkorg
 • pneumothorax gas i lungsäcken
 • apex spets
 • index pekfinger
 • pollex tumme
 • vertex hjässa
 • pes fot
 • herpes hudutslag (pga virus)
 • canalis kanal
 • finis slut
 • testis testikel
 • unguis nagel
 • commotio skakning
 • contusio krosskada
 • injectio insprutning
 • insufflatio inblåsning
 • laesio skada
 • operatio operation
 • regio område
 • cartilago brosk
 • impetigo svinkoppar
 • lumbago ryggskott
 • prurigo klåda
 • vertigo yrsel
 • virgo jungfru
 • appendix bihang
 • cervix hals
 • cicatrix ärr
 • varix åderbråck
 • meninx hjärnhinna
 • pharynx svalg
 • salpinx trumpet
 • mens sinne
 • frons panna
 • mors död
 • pars del
 • debilitas svaghet
 • deformitas missbildning
 • graviditas havandeskap
 • obesitas fetma
 • sterilitas sterilitet
 • lues syfilis
 • pubes blygd
 • auris öra
 • cutis, derma hud
 • febris feber
 • cystis blåsa
 • pelvis bäcken
 • pertussis kikhosta
 • subcutis underhud
 • tussis hosta
 • carotis halspulsåder
 • iris regnbågshinnan
 • appendicitis blindtarmsinflammation
 • arthritis ledinflammation
 • bronchitis luftrörsinflammation
 • enteritis tarminflammation
 • nephritis njurinflammation
 • otitis öroninflammation
 • peritonitis bukhinneinflammation
 • sinuitis bihåleinflammation
 • arthrosis ledförändring
 • kyphosis puckelrygg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-deklination-iii-del-1.9039207.html

Dela