latin anatomi

Övningen är skapad 2020-02-13 av hannaperssson. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cavitas nasi näshåla
 • farynx svalg
 • larynx struphuvud
 • epiglottis struplock
 • trakea luftstrupe
 • bronker luftrör
 • bronkioler mindre luftrör
 • alveoler lungblåsor
 • pleura lungsäck
 • pulm lunga
 • intracellulär vätska cytoplasma
 • extracellulär vätska vätska utanför celler
 • intercellulär vätska mellan celler
 • intravaskulär vätska i blodkärl
 • transcellulär vätska cerebrospinalvätska saliv
 • renes njurar
 • nefron urintillverkare
 • antidiurestiskt hormon ADH stimulerar njurarnas förmåga att ta absorbera vatten
 • adosteron hormon stimulerar njurarna att ta upp natrium
 • renin enzym bildas när blodtrycket sjunker gör att andra ämnen bildas för att höja blodtrycket
 • miktion kissa
 • diures mängd urin på ett dygn
 • n facialis pannans nerv
 • n trigeminus trillingnerven
 • n vagus kringirrandende nerven

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-anatomi.9637082.html

Dela