lat. 3

Övningen är skapad 2017-11-12 av JonnaRa. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ad an, bei, nach, zu
 • per durch, hindurch
 • amica Freundin
 • videre, videt sehen, darauf achten
 • petere, petit (auf)suchen, (er)streben, bitten, verlangen
 • templum Tempel
 • spectare, spectat betrachten, hinsehen
 • basilica Basilika, Halle
 • intrare, intrat betreten, eintreten
 • mercator, mercatorem Kaufmann, Händler
 • contendere, contendit eilen, sich anstrengen
 • bestia Tier
 • ante vor
 • taberna Laden, Werkstatt, Gasthaus
 • statim auf der Stelle, sofort
 • in in(...hinein), nach(...hin), gegen
 • delectare, delectat erfreuen, unterhalten
 • mulier, mulierem Frau
 • audire, audio hören
 • clamor, clamorem Geschrei, Lärm
 • tollere, tollit aufheben, in die Höhe heben, wegnehmen
 • clamorem tollere ein Geschrei erheben
 • quid? was?
 • quis? wer?
 • itaque deshalb
 • relinquere, relinquit unbeachtet lassen, verlassen, zurück lassen
 • cur? warum?
 • autem aber, anderseits
 • apud bei, nahe bei
 • non nicht
 • iam schon, nun
 • non iam nicht mehr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lat-3.7607488.html

Dela