Lárkav-Skiljning

Övningen är skapad 2015-12-03 av akaira. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Dálvvesijdda Vintergrupp
 • Jåhtet flyttning
 • Sirddet Flytta
 • Guohtom renbete
 • Guohtomednam Betesmark
 • Jåhtemláhkáj klar för flyttning
 • Hårsså säckväv
 • Lárkav renskiljning
 • Lárkkama renskiljningar
 • Ladnja renskiljningskontor
 • Gärdda renskijningsgärde
 • Gárdde renhage (stängsel)
 • Girnno renskiljnings kärna
 • Guododit låta renarna beta
 • Ällo renhjord
 • Räjnár Renvaktare
 • Räjnnuhit Vakta renarna
 • Tjårå renskock 50-70 ren
 • Tjoahkkár rensamlare
 • Tjoahkkit Samla ren
 • Sjuohpan lasso
 • Doahke tjockare kastlina
 • Suohppit Kasta fast
 • Gássket kastrera
 • Gätjos Omärkt (helöring)
 • Tjermak fjolårskalv
 • Åres Hanren
 • Mállas Renkok
 • Guolggamärkka hårmärke
 • Lárkkit att skilja
 • Hárgge otämjd
 • Låddje tämjd
 • Niŋŋelis Honren

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/larkav-skiljning.5496715.html

Dela

Annonser