Lär dig räkna

Övningen är skapad 2016-11-02 av mathildahermodsson97. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett jedan
 • två dva
 • tre tri
 • fyra četiri
 • fem pet
 • sex šest
 • sju sedam
 • åtta osam
 • nio devet
 • den första prvi
 • den andra drugi
 • den tredje treći
 • den fjärde četvrti
 • den femte peti
 • den sjätte šesti
 • den sjunde sedmi
 • den åttonde osmi
 • den nionde deveti
 • jag räknar ja brojim
 • jag räknar till ja brojim do
 • jag räknar vidare ja brojim dalje
 • du räknar ti brojiš
 • han räknar on broji

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lar-dig-rakna.6781092.html

Dela