lågfärg

Övningen är skapad 2017-05-22 av lovisarisberg. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • kopparjon blågrön/turkos, Cu2+
  • natriumjon orange, Na+
  • kaliumjon orange/lila, K+
  • strontiumjon röd, Sr2+
  • bariumjon gulgrön, Ba2+
  • kalciumjon orange, Ca2+
  • zinkjon blekgrön, Zn2+
  • järnjon röd/orange, Fe2+

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lagfarg.7342772.html

Dela

Annonser