Lag och rätt 9p 17/1-20

Övningen är skapad 2020-01-16 av Imraakbas. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Straffmyndig Efter att man fyllt 15 år kan man dömas för brott
 • Prejudikat Ett beslut som blir välgledanade vid liknande domar
 • Resning Ett sätt att ändra en dom efter flera överklaganden
 • Fotboja Elektronisk övervakning av brottslingar i hemmet istället för fängelsestraff
 • Förundersökning Den undersökning som polis eller åklagare gör av ett brott
 • Överklagade Att få en högre domstol att ompröva en dom
 • Hovrätt Domstol som tar upp överklaganden av tingsrättens beslut
 • Påföljd Samma sak som straff. Exempel på påföljder är böter och fängelse
 • Riksdagen Sveriges lagstiftande församling
 • Rättssäkerhet Ett samhälle som är ... innebär att man döms efter de lagar som finns just när brottet begås, att rättegångarna är offentliga och att en misstänkt person har rätt till en försvarsadvokat
 • Övergrepp i rättsak Att den misstänkte hotar ett vittne
 • Domstol Består av nämndemän och domare som tillsammans ska komma överens om en dom
 • Dom En rättgång avslutas alltid med en dom där en person antigen blir dömd eller frikänd
 • Mened Att ett vittna ljuger
 • Grundlagar Lagar om hur ett land ska styras
 • Civilrätt Det område inom juridiken som berör förhållandet mellan privatpersoner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lag-och-ratt-9p-17-1-20.9545637.html

Dela