La vida en Madrid

Övningen är skapad 2014-09-16 av nordliden. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jamás aldrig
 • el/la madrileño Madrid-bo
 • expuesto utsatt
 • el trajín stöket
 • ofrecer att erbjuda
 • apacible lugn
 • soleada solig
 • concurrida välbesökt
 • encontrar att hitta
 • encontrarse con att mötas
 • día a día varje dag
 • la arteria artären
 • refugiarse att söka skydd
 • del día a día från vardagen
 • referir att syfta på
 • desembocar att utmynna i
 • la zona peatonal området med fotgängare
 • particular speciell
 • durante under
 • el mundo literario litteraturvärlden
 • lleva el nombre heter, att heta
 • la residencia bostaden
 • edificada byggd, som byggts
 • defensa försvar
 • sustituir att ersätta
 • el ladrillo tegelstenen
 • adornar att (ut)smycka
 • noble ädel
 • la madera trä
 • el núcleo kärnan
 • comercial handels-
 • la vispera aftonen (dagen innan)
 • al sonar när det ringer
 • la campanada slaget (i kyrkklocka)
 • citarse att stämma träff
 • en medio de mitt i
 • transmitir att sända
 • fue construido byggdes
 • mencionar att nämna
 • la laguna lagunen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-vida-en-madrid.3831106.html

Dela