La Seconde Guerre mondiale

Övningen är skapad 2017-10-05 av marben0909. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förklara krig déclarer la guerre
 • attackera attaquer
 • två veckor quinze jours
 • förlorat perdue
 • förhandla négocier
 • skriva på signer
 • en vapenvila un armistice
 • behålla garder
 • en kamp une lutte
 • ett slag une bataille
 • ett samarbete une collaboration
 • ersätta remplacer
 • motståndsrörelsen la Résistance
 • kämpa mot lutter contre
 • gömma sig se cacher
 • skapa créer
 • arbeta travailler
 • börja commencer
 • befriandet la libération
 • slutligen enfin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-seconde-guerre-mondiale.7312294.html

Dela