La France a beaucoup d'images

Övningen är skapad 2017-03-13 av marben0909. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beroende på selon
 • en slätt une plaine
 • en skog une forêt
 • ett jordbruk une agriculture
 • skönheten la beauté
 • ett landskap un paysage
 • en kust une côte
 • flera gånger plusieurs fois
 • en sjö un lac
 • i alla fall quand même
 • en flod un fleuve
 • en å une rivière
 • överallt partout
 • en invånare un habitant
 • befolkningen la population
 • en gräns une frontière
 • vissa certaines
 • varje chaque

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/la-france-a-beaucoup-dimages.7183769.html

Dela