Kysymyssanat RUB10

Övningen är skapad 2015-08-25 av Saila. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kuka vem
 • ketkä vilka
 • kenen vems
 • keiden vilkas
 • mikä vad
 • mikä vuosi vilket år
 • mikä päivä vilken dag
 • mitkä vaatteet vilka kläder
 • millainen viikko hurdan vecka
 • millainen talo hurdant hus
 • millaiset kirjat hurdana böcker
 • kuinka hur
 • missä var
 • miksi varför
 • milloin när
 • minne vart
 • mistä varifrån
 • kuinka paljon hur mycket
 • kuinka kauan hur länge
 • kuinka usein hur ofta
 • kuinka monta hur många
 • hur gammal kuinka vanha

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kysymyssanat-rub10.4650551.html

Dela