Kursprov Tyska 3

Övningen är skapad 2019-05-23 av Joskar. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stiga upp aufstehen
 • stigit upp aufgestanden
 • handla einkaufen
 • handlat eingekauft
 • laga mat kochen
 • lagat mat gekocht
 • arbeta arbeiten
 • arbetat gearbeitet
 • spela spielen
 • spelat gespielt
 • städa putzen
 • städat geputzt
 • ringa anrufen
 • ringt angerufen
 • kolla på TV fernsehen
 • kollat på TV ferngesehen
 • prata sprechen
 • pratat gesprochen
 • prata reden
 • pratat geredet
 • äta frukost frühstücken
 • ätit frukost gefrühstückt
 • genom durch + ack
 • för, till für + ack
 • mot gegen + ack
 • utan ohne + ack
 • omkring um + ack
 • ur, från, av aus + dat
 • hos, vid bei + dat
 • med mit + dat
 • efter nach + dat
 • sedan seit + dat
 • av, från, om von + dat
 • till zu + dat
 • mitt emot gegenüber + dat
 • vid, an + ack/dat
 • , ovan auf + ack/dat
 • bakom hinter + ack/dat
 • i, in i in + ack/dat
 • bredvid neben + ack/dat
 • över, ovanför über + ack/dat
 • under unter + ack/dat
 • mellan zwischen
 • när är det ackusativ rörelse
 • när är det dativ befintlig plats
 • tävla wettifern
 • tävlat gewetteifert
 • tävling wettbewerb

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kursprov-tyska-3.9090859.html

Dela