Kummerkasten

Övningen är skapad 2018-10-12 av affesval. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Computer - datorn
 • der Rat rådet
 • die Ratschläge råden
 • die letzte Zeit den senaste tiden
 • das Online-Spiel -e Onlinespelen
 • der Schatz -e¨ skatt, älskling
 • nächtelang nätterna igenom, hela nätterna
 • der Job -s arbete, jobb
 • öfters ganska ofta
 • sich bewegen röra sig
 • früher tidigare, förr
 • schließlich när allt kommer omkring, i alla fall, slutligen
 • spielsüchtig spelberoende
 • reden tala, prata med
 • Hilf mir! Hjälp mig!
 • unternehmen, er unternimmt, er unternahm, er hat unternommen göra något
 • tun, er tut, er tat, er hat getan göra
 • verbringen, er verbringt, er verbrachte, er hat verbracht tillbringa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kummerkasten.8574123.html

Dela