KS3

Övningen är skapad 2018-09-25 av alvy. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ln 1 = 0
 • Def(ln) = ]0, oändligheten[
 • Vm(ln) R
 • ln xy = ln x + ln y
 • ln (x/y) = ln x - ln y
 • ln (1/x) = -ln x
 • ln x^p = p ln x
 • Vad innebär det att ln x är strängt växande på hela sin definitionsmängd? Den har en invers
 • På vilket sätt hör e^x ihop med ln x? Varandras inverser
 • Vad har e^x för Df? R
 • Vad har e^x för Vf? [0, oändigheten]
 • y = e^x <==> x = ln y
 • ln(e^x) <==> (om x Df = R) x
 • Är e^x strängt växande? (ln x) Ja
 • e^1 = e
 • ln e = 1
 • a^x*a^y = a^x+y
 • a^x/a^y = a^x-y
 • 1/a^x = a^-x
 • (a^x)^y = a^xy
 • ^nsqrt(a) = a^(1/n)
 • När finns invers? När ekvationerna y=x liknar varandra
 • Vad betyder entydligt? Funktionen har invers
 • Vad gör man om man har tex: 3^x+2 = Substituerar
 • Vad ska man inte glömma när man substituera? Tillbakasubstituera
 • En rätvinklig triangel finns i en enhetscirkel med sidorna a, b och c. Vilken är radien, y-värde resp x-värde? Skriv svaret a = h, b = g, osv. a = x, b = y, c = r
 • Definiera cosinus genom sidorna från en rätvinklig triangel, cos v = a/c
 • Definiera sinus genom sidorna från en rätvinklig triangel, sin v = b/c
 • Definiera tangens genom sidorna från en rätvinklig triangel, tan v = b/a
 • Definiera cotangens genom sidorna från en rätvinklig triangel, cot v = a/b
 • Hur många radianer har cos v när v = 0? 1
 • Hur många radianer har sin v när v = 0? 0
 • Hur många radianer har tan v när v = 0? 0
 • Hur många radianer har cot v när v = 0? ej def
 • Hur många radianer har cos v när cos v = sqrt(3)/2? π/6
 • Hur många radianer har sin v när sin v = 1/2? π/6
 • Hur många radianer har tan v när tan v = 1/sqrt(3)? π/6
 • Hur många radianer har cot v när cot v = sqrt(3)? π/6
 • Hur många radianer har cos v när cos v = 1/sqrt(2)? π/4
 • Hur många radianer har sin v när sin v = 1/sqrt(2)? π/4
 • Hur många radianer har tan v när tan v = 1? π/4
 • Hur många radianer har cot v när cot v är 1?? π/4
 • Hur många radianer har cos v när cos v = 1/2? π/3
 • Hur många radianer har sin v när sin v = sqrt(3)/2? π/3
 • Hur många radianer har tan v när tan v = sqrt(3)? π/3
 • Hur många radianer har cot v när cot v = 1/sqrt(3)? π/3
 • Hur många radianer har cos v när cos v = 0? π/2
 • Hur många radianer har sin v när sin v = 1? π/2
 • Hur många radianer har tan v när tan v är ej def? π/2
 • Hur många radianer har cot v när cot v = 0? π/2
 • Hur mycket är en radian? 360/2π
 • Har cos och sin samma defmängd och värdemängd? Ja
 • Är cos v x eller y? x
 • Är sin v x eller y? y
 • Hur stor är perioden för tangens? π
 • Hur stor är perioden för cos och sin?
 • Vad är speciellt när man anger en vinkel för sin? (Man anger två värden, ett positivt och...) π-vinkel
 • Trig. ettan: cos^2x+sin^2x = 1
 • cos (x+2π) = (Perioden 2π) cos x
 • sin (x+2π) = (Perioden 2π) sin x
 • cos (-x) = (Jämn funkt) cos x
 • sin(-x) = (udda funkt) -sin x
 • cos(π/2-x) = sin x
 • sin(π/2-x) = cos x
 • cos(π-x) = -cos x
 • sin(π-x) = sin x
 • cos(x+v) = cosxcosv-sinx-sinv
 • cos(x-v) cosxcosv+sinxsinv
 • sin(x+v) sinxcosv+cosxsinv
 • sin(x-v) = sinxcosv-cosxsinv
 • sin 2x = 2sinxcosx
 • cos 2x = cos^2x-sin^2x
 • cos^2x-sin^2x = (Trig ettan: Ange: cos = sin) 2 cos^2x - 1 = 1 - sin^2x
 • cos(^2)x = 1 + cos2x/2
 • sin(^2)x 1 - cos2x / 2
 • Hur beräknas en vinkel i radianerna som ligger i en annan kvadrant än den första? Halva kvadraten och halva liksida triangeln

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ks3.8486092.html

Dela