Kroppens skelett

Övningen är skapad 2020-05-26 av nathaliefrojd. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skalle cranium
 • bröstben sternum
 • överarmsben humerus
 • korsben sacrum
 • bäcken pelvis
 • knäskål patella
 • skulderblad scapula
 • svansben coccyx
 • höftbenskam crista iliaca
 • nyckelben clavicula
 • strålben radius
 • armbågsben ulna
 • lårben femur
 • vadben fibula
 • skenben tibia
 • halskotor vertebra cervicales (cervicalkotor)
 • bröstkotor vertebra thoracalis (thoracalkotor)
 • ländkotor vertebra lumbales (lumbalkotor)
 • revben costae
 • sittbensknöl Tuber ischiadicum
 • stora höftbensknölen trochanter major
 • kotpelare columna vertebralis
 • blygdben os pubis
 • falanger ossa digitorum
 • hand-fotrotsben ossa carpi/tarsi
 • mellan hands/fots-ben ossa metacarpi/tarsi
 • höftben os coxae
 • svansben os coccygis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kroppens-skelett.9805996.html

Dela