Kroppens muskler

Övningen är skapad 2020-05-26 av nathaliefrojd. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Främre skenbensmuskeln M. Tibialis Anterior
 • Långa tåböjaren M. Flexor digitorum longus
 • Långa tåsträckaren M. Extensor digitorum longus
 • Den fyrhövdade lårmuskeln M. Quadriceps femoris
 • Skräddarmuskeln M. Sartorius
 • Den raka bukmuskeln M. Rectus Abdominis
 • Yttre sneda bukmuskel M. Obliquus Exterior
 • Inre sneda bukmuskeln M. Obliquus Interior
 • Tvärgående bukmuskeln M. Transversus abdominis
 • Mellangärdet M. Diaphragma
 • Externa och interna, muskler mellan revbenen M. Intercostales
 • Stora/lilla bröstmuskeln M Pectoralis major/minor
 • Den sågtandade muskeln M. Serratus anterior
 • Armsträckaren M. Triceps brachii
 • Överarmsmusklen M. Brachialis
 • Armbågens böjmuskel M. Biceps brachii
 • Muskler i underarmen som inåtroterar underarmen Pronatorer
 • Muskler som utåtroterar underarmen Supinatorer
 • Armbågsbenets handledsböjare M. Flexor carpi ulnaris
 • Strålbenets handlovsböjarmuskel M. Flexor carpi radialis
 • Armbågsbenets handledssträckare M. Extensor carpi ulnaris
 • Strålbenets handlovssträckamuskel M. Extensor carpi radialis
 • Muskler i underarmen och handen som böjer i fingerlederna Fingerflexorer
 • Muskler i underarmen och handen som sträcker i fingerlederna Fingerextentioner
 • Deltamuskeln M. Deltoideus
 • Trehövdade vadmuskeln M Triceps surae
 • Bakre skenbensmuskeln M. Tibialis posterior
 • Vadbensmuskeln Fibularismuskulaturen
 • Muskler i underbenet som sträcker tårna och böjer vristen så att tåspetsarna pekar uppåt. Tåextensorer
 • Muskler i underbenet och foten som böjer tårna Tåflexorer
 • Biceps femoris + semitendosus + semimembranosus M. Hamstrings
 • Tvåhövdade lårmuskeln M. Biceps femoris
 • Halvseniga muskeln Semitendinosus
 • Halvhinniga muskeln Semimembranosus
 • Stora sätesmuskeln M. Gluteus Maximus
 • Mellersta sätesmuskeln M. Gluteus medius
 • Lilla sätesmuskeln M. Gluteus minimus
 • Ländmuskeln, höftböjaren M. Iliopsoas
 • Lårfascians sträckare M. Tensor fasciae latae
 • Höftledens adduktorer m. adductor magnus, m. adductor longus, m. adductor brevis
 • Lårets långa inåtförare M. Gracilis
 • Inåt-och utåtroteraren för axeln M. Rotator cuff
 • Subcapularis, Teres minor, Supraspinatus, Infraspinatus Består M. rotator cuff av
 • Lilla rundmuskeln M. Teres minor
 • Stora rundmuskeln M. Teres major
 • Breda ryggmuskeln M. Latissimus dorsi
 • Ryggsträckarmuskeln M. Erector spinae
 • Revbenssänkaren M. Quadratus Lumborum
 • Skulderbladslyftaren M. Levator scapulae
 • Kappmusklen M. Trapezius
 • Stora/lilla rutmuskeln M. Rhomboideus Minor/Major
 • muskelbuk venter
 • sena tendo
 • yttre bindvävshölje epimysium
 • inre bindvävshölje perimysium

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kroppens-muskler.9806013.html

Dela