Kristina v. 49

Övningen är skapad 2016-12-05 av carlil63. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • is looking tittar
 • next to bredvid
 • wake me up väcka mig
 • silly dum
 • hurry up skynda dig
 • finally slutligen
 • catches fångar
 • knocks on knackar på
 • stayed up var uppe
 • should bör
 • nowadays nuförtiden
 • I guess not antagligen inte
 • agree håller med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kristina-v-49.6910051.html

Dela