Kristallsystem

Övningen är skapad 2019-09-11 av Morrismus. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Kubiska 3st 4-taliga sym.ax, 4st 3-taliga sym.ax, 6st 2-taliga sym.ax, 9st sym.plan
  • Hexagonala 1st 6-taliga sym.ax, 6st 2-taliga sym.ax, 7st sym.plan
  • Trigonala 1st 3-taliga sym.ax, 3st 2-taliga sym.ax, 3st sym.plan
  • Tetragonala 1st 4-taliga sym.ax, 4st 2-taliga sym.ax, 5st sym.plan
  • Ortorombiska 3st 2-taliga sym.ax, 3st sym.plan
  • Monoklina 1st 2-taliga sym.ax, 1st sym.plan
  • Triklina 1st sym.centrum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kristallsystem.9219379.html

Dela