Koreanska ord - Mega lista

Övningen är skapad 2020-10-18 av LinePine. Antal frågor: 331.
Välj frågor (331)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (Sino Korean) - 1
 • (Sino Korean) - 2
 • (Sino Korean) - 3
 • (Sino Korean) - 4
 • (Sino Korean) - 5
 • (Sino Korean) - 6
 • (Sino Korean) - 7
 • (Sino Korean) - 8
 • (Sino Korean) - 9
 • (Sino Korean) - 10
 • (Sino Korean) - 0 공/영
 • (Native Korean) - 1 하나
 • (Native Korean) - 2
 • (Native Korean) - 3
 • (Native Korean) - 4
 • (Native Korean) - 5 다섯
 • (Native Korean) - 6 여섯
 • (Native Korean) - 7 일곱
 • (Native Korean) - 8 여덟
 • (Native Korean) - 9 아홉
 • (Native Korean) - 10
 • Plats 장소
 • Klassrum 교실
 • Bio 극장
 • Ambassad 대사관
 • Bibliotek 도서관
 • Sjukhus 병원
 • Bokhandel (större) 서점
 • Bokhandel (mindre) 책방
 • Pool 수영장
 • Restaurang 식당
 • Bank 은행
 • Skola 학교
 • Toalett 화장실
 • Museum 박물관
 • Stadshus 시청
 • Slott / Palats
 • Sax 가위
 • Var 어디
 • Ursäkta mig 실례합니다
 • Räkneord för böcker
 • Räkneord för flaskor
 • Räkneord för objekt
 • Räkneord för personer
 • Det här (nära båda)
 • Det där (nära den man talar till men ej talaren)
 • Det där (långt från både talaren och lyssnaren)
 • Fråga 질문
 • Nej 아니요
 • Ja
 • Kopp
 • Paraply 우산
 • Väska 가방
 • Hatt 모자
 • Glasögon 안경
 • Klocka 시계
 • Dator 컴퓨터
 • Kamera 카메라
 • Mobil 핸드폰
 • Stol 의자
 • Skrivbord 책상
 • Suddgummi 지우개
 • Bok
 • Blyertspenna 연필
 • Bläckpenna 볼펜
 • Spanien 스페인
 • Finland 핀란드
 • Vietnam 베트남
 • Mexico 멕시코
 • Frankrike 프랑스
 • Kanada 캐나다
 • Ryssland 러시아
 • Sverige 스웨덴
 • Tyskland 독일
 • Australien 호주
 • Japan 일본
 • England 영국
 • Thailand 태국
 • Kina 중국
 • USA 미국
 • Korea 한국
 • Människa 사람
 • Anställd 회사원
 • Doktor 의사
 • Kock 요리사
 • Lärare 선생님
 • Student 학생
 • Arbete 직업
 • Vem 누구
 • Trevlig att träffas 반갑습니다
 • Verkligen? 그래요?
 • Namn 이름
 • Vad 무엇
 • Land 나라
 • Sak / Objekt 물건
 • Cyckel 자전거
 • Äpple 사과
 • Vän 친구
 • Hur många
 • Snälla ge mig 주세요
 • Vatten
 • Anteckningsbok 공책
 • Kaffe 커피
 • Citronte 레몬차
 • Förlåt 미안합니다 / 미안해요
 • Cider 사이다
 • Cola 콜라
 • Grönt te 녹차
 • Apelsinjuice 오렌지주스
 • Öl 맥주
 • Tilltal till en äldre man 아저씨
 • Tack så mycket 감사합니다
 • Kuvert 봉투
 • Räkneord för papper
 • Godis 사탕
 • Vilket 어느
 • Här 여기
 • Kontorsmaterialbutik 문구점
 • Ursäkta mig 실례합니다
 • Vart är _ ? 어디에 있어요?
 • Byggnad 빌딩
 • Våning (av byggnad)
 • Nummer (telefonnummer) 번호
 • Vad för nummer 몇 번
 • Vad kostar det? 얼마예요?
 • Won (koreansk valuta)
 • Byxor 바지
 • Plånbok 지갑
 • Födelsedag 생일
 • Räkneord för månad
 • Räkneord för dag
 • Imorgon 내일
 • Grattis 축하합니다
 • Välkommen 어서 오세요
 • Biljett
 • Konsert 콘서트
 • Att älska 사랑하다
 • Grattis på födelsedagen 생일 축하합니다
 • Tidning 신문
 • Email 이메일
 • Hus
 • Vem 누가
 • Att ringa 전화하다
 • Nu 지금
 • Tid, timme 시간
 • Mamma 어머니
 • Minut
 • Att gå 가다
 • Varuhus (department store) 백화점
 • Apotek 약국
 • Cafe 커피숍
 • Vad gör du? 뭐 해요?
 • Vad är det? 뭐예요?
 • Att shoppa 쇼핑하다
 • Att prata 이야기하다
 • Att göra läxor 숙제하다
 • Att träna 운동하다
 • Att äta frukost 아침 식사하다
 • Morgon / frukost 아침
 • Måltid 식사
 • Att studera 공부하다
 • Att äta frukost 저녁 식사하다
 • Kväll / middag 저녁
 • Idag 오늘
 • Eftermiddag 오후
 • Vanligtvis 보통
 • Halv
 • Att äta lunch 점심 식사하다
 • Mitt på dagen / lunch 점심
 • Plural markerare
 • Gata
 • Bil 자동차
 • Natt
 • Utomhus
 • Att vara tyst 조용하다
 • Rum
 • Vår 우리
 • Klass / lektion 수업
 • Hejdå (till någon som stannar) 안녕히 계세요
 • Park 공원
 • Att arbeta 일하다
 • När 언제
 • Att träffas 만나다
 • Glass 아이스크림
 • Att gilla 좋아하다
 • Att ogilla / hata 싫어하다
 • Mjölk 우유
 • Choklad 초콜릿
 • Att drika 마시다
 • TV 텔레비전
 • Att se / titta 보다
 • Att läsa 읽다
 • Att lära sig 배우다
 • Att lära ut 가르치다
 • Film 영화
 • Att få 받다
 • Att låna 빌리다
 • Dans
 • Musik 음악
 • Att lyssna 듣다
 • Helg 주말
 • Resa 여행
 • Måndag 월요일
 • Tisdag 화요일
 • Onsdag 수요일
 • Torsdag 목요일
 • Fredag 금요일
 • Lördag 토요일
 • Söndag 일요일
 • Gym 체육관
 • Också -도
 • Dag 요일
 • Alla 여러분
 • Flygplats 공항
 • Att komma 오다
 • Skor 식발
 • Förrigår 그제
 • Igår 어제
 • Dagen efter imorgon 모레
 • Att dricka 마시다
 • Varför då? 왜요?
 • Varför
 • Tillsammans 같이
 • Nu för tiden / dessa dagar 요즘
 • Att vara bra / trevligt 좋다
 • Att avsluta / bli klar 끝나다
 • Att inte veta 모르다
 • Vad tycker du (om det här) ? 어때요?
 • Så / vilket leder till (therefore) 그래서
 • Förra året 작년
 • Förra 지난
 • Förra helgen 지난 주말
 • Att äta 먹다
 • Att laga mat 요리하다
 • Att inte orka / trött (mentalt) 피곤하다
 • Shoppa 쇼핑
 • Att köpa 사다
 • Mat 음식
 • Frukt 과일
 • Att ta examen (Graduate) (-을/를) 졸업하다
 • Förra veckan 지난주
 • Vecka
 • Förra månaden 지난달
 • Månad
 • År
 • Att vara sjuk 아프다
 • Hur var det? 어땠어요?
 • Ny
 • Att prata 말하다
 • God / mumsig (mat) 맛있다
 • Bra (må bra) 기분
 • Men (however) 하지만
 • Att vänta 기다리다
 • Station (tunnelbana eller tåg)
 • Nästa gång 다음에
 • Katt 고양이
 • Nära 근처
 • Höger 오른쪽
 • Vänster 왼쪽
 • Universitet 대학교
 • Student 학생들
 • Tidigt 일찍
 • Efter
 • Pengar
 • Present / gåva 선물
 • Igen 다시
 • Längd på tid / hur länge 걸리다
 • Räkneord för timmar (한) 시간
 • Att skriva 쓰다
 • Sten, sax, påse 가위 바위 보
 • Räkneord för djur (한) 마리
 • Jag förstår 알겠어요
 • Stor
 • Tåg 기차
 • Flygplats 비행기
 • Lite 조금
 • Att gå 걷다
 • Att vara snabb 빠르다
 • Nu 이제
 • Snälla visa mig 좀 보여 주세요
 • Pappa 아빠
 • Hund
 • Historia 역사
 • Rolig 재미
 • Att ha rätt 맞다
 • Mun / läppar
 • Kopieringsmaskin 복사기
 • Ordbok 사전
 • Telefon 전화
 • Att starta / börja 시작하다
 • Blomsterhandel 꽃집
 • Över / ovanpå 위에
 • Brevid 옆에
 • Under 밑에
 • Mellan 사이에
 • Inuti 안에
 • Utanför 밖에
 • Framför 앞에
 • Bakom 뒤에
 • Andra sidan 건너편에
 • Nära 근처에
 • Man 남자
 • Test / Prov 시험
 • Och 그리고
 • Att göra 하다
 • Inte gott / äckligt 맛없다
 • Att vara billigt 싸다
 • Att vara ointressant 재미없다
 • Att vara stor 크다
 • Hur 어떻게
 • Väl
 • Att sova 자다
 • Söt 귀여워요
 • Läxa 숙제
 • Att vara okej 괜찮다
 • Att vara rymlig / bred 넓다
 • Att vara mycket / många 많다
 • Hur 어떻다 (어때요)
 • Att vara rolig / intressant 재미있다
 • Att sitta 앉다
 • Att veta 알다
 • Tack 고맙습니다
 • Förlåt (till en äldre) 죄송합니다
 • Tack för ditt arbete (du gjorde bra) 수고하셨습니다
 • Att må bra 안녕하다
 • Professor 교수님
 • Studenthemmet 기숙사
 • Varje dag 매일
 • Textbok 교과서
 • Postkontor 우체국
 • Kvinna 여자

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/koreanska-ord-mega-lista.10012999.html

Dela