koreanska. FRASER

Övningen är skapad 2018-12-29 av LIFEWTR. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ja
  • nej 아니요
  • tack 감사합니다
  • hej 안녕하세요
  • hur mår du? 어떻게 지내세요?
  • jag mår bra. 잘지내요

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/koreanska-fraser.8771698.html

Dela