Koreansk voklabulär

Övningen är skapad 2017-09-14 av Siriberran. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skola 학교
 • elev 학생
 • öga
 • göra 하다
 • tro 믿다
 • första
 • kärlek 사랑
 • 가다
 • kontor 사무실
 • näsa
 • läppar
 • sång 노래
 • musik 음악
 • sjunga 부르다
 • sångare 가수
 • mjölk 우유
 • hej (formellt) 안녕하세요
 • informellt språk 반말
 • formellt språk 존댓말
 • ja
 • nej (formellt) 아니요
 • precis 맞아요
 • förlåt (formellt) 죄송합니다
 • tack (formellt) 감사합니다
 • ursäkta (när man vill ha någons uppmärksamhet) 저기요

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/koreansk-voklabular.7504677.html

Dela