Konjunktiv i que-satser - 1

Övningen är skapad 2013-10-11 av teresaporfavor. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Quiero que vengas pronto. Jag vill att du kommer snart.
 • Te recomiendo que vayas a ver esa película. Jag rekommenderar dig att gå och se den där filmen.
 • Le hemos dicho que se arregle. Vi har sagt åt honom att göra sig i ordning.
 • Vi har sagt åt honom att göra sig i ordning. Vi har sagt åt honom att göra sig i ordning.
 • Basta que usted firme aquí. Det räcker med att Ni skriver under här.
 • Es necesario que se desarrolle la industria. Det är nödvändigt att industrin utvecklas.
 • ¿Te importa que baje el volumen? Har du något emot att jag sänker volymen?
 • No hace falta que llames un taxi. Du behöver inte ringa efter taxi.
 • Esto hace que la playa esté sucia. Detta gör att stranden är smutsig.
 • ¿Cuál fue el motivo de que llegaran tarde? Vad var anledningen till att de kom för sent?
 • Era importante que no dejáramos cosas de valor en la habitación. Det var viktigt att vi inte lämnade värdesaker på rummet.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/konjunktiv-i-que-satser-1.3138520.html

Dela