Annonser


Kompass Deutsch 9 kpl 4B sanasto

Övningen är skapad 2019-01-28 av VirpiMy. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • unglaublich uskomaton
 • jeder jokainen
 • entstehen syntyä, saada alkunsa
 • erst vasta
 • vielleicht ehkä
 • nach jälkeen
 • auftreten esiintyä
 • gründen perustaa
 • erzählen kertoa
 • steigen nousta
 • fast melkein
 • kennen tuntea
 • bleiben jäädä
 • eigen oma
 • singen laulaa
 • werden tulla joksikin
 • berühmt kuuluisa
 • schnell nopea
 • herauskommen ilmestyä
 • erreichen saavuttaa
 • anfangen alkaa
 • träumen uneksia
 • zusammen yhdessä
 • finden löytää
 • liegen maata, olla
 • heissen olla nimeltään
 • bilden muodostaa
 • gleich heti

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kompass-deutsch-9-kpl-4b-sanasto.8844654.html

Dela