Kolväten

Övningen är skapad 2017-01-30 av esigvardsson. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Metan CH4
  • Etan C2H6
  • Propan C3H8
  • Butan C4H10
  • Pentan C5H12
  • Hexan C6H14
  • Heptan C7H16
  • Oktan C8H18
  • Nonan C9H20
  • Dekan C10H22

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kolvaten.7045457.html

Dela