Annonser


Kolhydrater

Övningen är skapad 2021-12-08 av _Lova_A_. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ge några exempel på makromolekyler/polymerer. Polysackarider, Proteiner, Plaster, Nukleinsyror (DNA, RNA)
 • Beskriv kort på vilket sätt polymerer kan bildas. (förklara reaktionstypen). Polymerer bildas genom att mindre enheter, monomerer binds ihop genom kondensationsreaktioner. Molekyler binds ihop till en större molekyl samtidigt som vatten avspjälkas. Reaktionen är endoterm, energikrävande.
 • Monosackarider Glukos, Fruktos, Glyceraldehyd
 • Disackarider Maltos, Sackaros, Laktos, Cellobios
 • Polysackarider Stärkelse, Cellulosa, Glykogen
 • kolhydrat med aldehydgrupp, ex. glukos Aldos
 • kolhydrat med ketogrupp, ex. fruktos Ketos
 • kolhydrat med 6 kolatomer, ex. glukos, fruktos Hexos
 • Förklara varför monosackarider är lättlösliga i vatten. Monosackarider innehåller flera hydroxylgrupper.
 • En vattenlösning innehåller tre glukosisomerer. Vilka? Linjär glukos, Cyklisk a-glukos, Cyklisk B-glukos
 • Vilken typ av reaktion sker när två monosackarider slås ihop till en disackarid? Kondensationsreaktion
 • α-glukos + α-glukos Maltos
 • α-glukos + fruktos Sackaros
 • β-glukos + β-glukos Cellobios
 • Stärkelse är uppbyggt av α-glukosenheter, binder ihop med glykosidbindning. Beroende av hur dessa är sammanlänkande bildas 2 typer av stärkelse Amylos, Amylopektin
 • Kolhydrater Innehåller hydroxylgrupper och en aldehydgrupp eller ketogrupp
 • Maltos (α–glukos + α–glukos ) a-1, 4-glykosidbindning
 • Sackaros (α–glukos + fruktos) a-1, 2-glykosidbindning
 • även ____ i amylopektin a-1, 6-glykosidbindning
 • Hur är glykogen uppbyggt och vilken uppgift har glykogen? Uppbyggd av a-glukosenheter, som stärkelse, men mer förgreningar. Används till upplagsnäring hos djur. (reservenergi)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kolhydrater.10758987.html

Dela