KOKOUSTEKNIIKKA

Övningen är skapad 2018-04-17 av julia1996. Antal frågor: 64.
Välj frågor (64)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • möte kokous
 • sammanträda kokoontua
 • möteskallelse kokouskutsu
 • sammankalla ett möte kutsua kokous koolle
 • anordna ett möte järjestää kokous
 • arrangemang järjestely
 • arrangör järjestäjä
 • mötesrum kokoushuone
 • fullmakt valtakirja
 • ordförande puheenjohtaja
 • sekreterare sihteeri
 • föredragningslista esityslista
 • protokolljusterare pöytäkirjantarkastaja
 • protokoll pöytäkirja
 • protokollutdrag pöytäkirjanote
 • promemoria muistio
 • rösträknare ääntenlaskija
 • omröstning äänetys
 • röstsedel äänetyslippu
 • rösta för ett förslag äänestää ehdotuksen puolesta
 • rösta emot ett förslag äänestää ehdotusta vastaan
 • rösta på någon äänestää jotakuta ihmistä
 • rösta om något äänestää jostakin asiasta
 • mötesdeltagare osallistuja
 • styrelsemedlem hallituksen jäsen
 • ordinarie medlem varsinainen jäsen
 • suppleant varajäsen
 • revisor tilintarkastaja
 • ärende asia
 • behandla ett ärende käsitellä asiat
 • föreliggande ärende käsiteltävät asiat
 • egentliga ärenden varsinaiset asiat
 • anmälningsärenden ilmoitusasiat
 • föregående edellinen
 • punkt kohta
 • gå över siirtyä
 • förhandla neuvotella
 • förhandling neuvottelu
 • utreda selvittää
 • utredning selvitys
 • ta upp en fråga ottaa asia esille
 • föreslå ehdottaa
 • förslag ehdotus
 • komma med ett förslag tehdä ehdotus
 • initiativ aloite
 • godkänna hyväksyä
 • understöda kannattaa
 • beslut päätös
 • beslutsfattare päätöksentekijä
 • beslutsfattande päätöksenteko
 • fatta ett beslut tehdä päätös
 • enhällig yksimielinen
 • åtgärd toimenpide
 • vidta åtgärder ryhtyä toimenpiteisiin
 • tillsätta en arbetsgrupp asettaa työryhmä
 • intyga todistaa oikeaksi
 • bekräfta vahvistaa
 • avtal sopimus
 • komma fram till ett avtal päästä sopimukseen
 • teckna ett avtal allekirjoittaa sopimus
 • ingå ett avtal tehdä sopimus
 • häva ett avtal purkaa sopimus
 • skriva under allekirjoittaa
 • underskrift allekirjoitus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kokoustekniikka.8198375.html

Dela