Klockan & vale 7 kap 9

Övningen är skapad 2018-01-31 av spanskaingrid. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hur dags? vilken tid? ¿a qué hora?
 • Klockan ett A la una
 • Kvart i fyra A las cuatro menos cuarto
 • Fem över tolv A las doce y cinco
 • Fem i halv åtta A las siete y veinticinco
 • Fem över halv tre A las tres menos veinticinco
 • Tio i elva A las once menos diez
 • Hur dags börjar engelskan? ¿A qué hora empieza el inglés?
 • Han börjar klockan ett Empieza a la una
 • jag börjar empiezo
 • du börjar empiezas
 • jag slutar termino
 • Hur dags slutar du? ¿A qué hora terminas?
 • La clase termina a la una. Lektionen slutar klockan ett.
 • på eftermiddagen por la tarde
 • på morgonen por la mañana
 • på helgerna los fines de semana
 • Hur mycket är klockan? ¿Qué hora es?
 • Den är halv sju. Son las seis y media.
 • Den är ett. Es la una.
 • ¿Qué haces durante el recreo? Vad gör du under rasten?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/klockan-vale-7-kap-9.8003301.html

Dela