kirurgisk ordlista sjuksköterska

Övningen är skapad 2019-05-13 av Poab001. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • varansamling abcess
 • borttagande av hela bröstet ablatio mam
 • srklämmor agraffer
 • blodbrist anemi
 • röntgenundersökrning av blodkärl angiografi
 • sjuklig utbuktning av aorta aorta aneurysm
 • borttagande blindtarm appendectomi
 • blindtarm appendix
 • borttagande lymfkörtlar armhåla axillarutrymning
 • dubbelsidigt bilateralt
 • undersökning vävnader biopsi
 • mängd blåsa ultraljud bladderscan
 • tas vid hög feber/frossa blododling
 • röntgen tarm, för/stopp buköversikt
 • övremagmun cardia
 • inflammation av gallblåsa cholecystit
 • gallblåsa är borttagen cholecystectomi
 • gallgången choledochus
 • stenar i gallblåsan cholecystolitiasis
 • hjärnskakning commotio
 • tjocktarm colon
 • undersökning tjocktarm koloskopi
 • kirurgiskt anlagd förbindelse mellan tjocktarm och bukvägg kolostomi
 • cvk central venkateter
 • höger dexter
 • utbuktning sturpe, svalg, tarm divertikel
 • inflammerad tarmficka divertikulit
 • tolvfingertarmen duodenum
 • nutritionsform peg enteral nutrition
 • inflammation i tarmen enterit
 • en del av tarmen kommer ut genom bukväggen epigastricabråck
 • ERCP Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi
 • matsturpe esophagus
 • borttagande extirpation
 • avföringsprov f-hb fekalt hemoglobin
 • onormal förbindelsegång sjukdom/operation fistel
 • åderbråck i tarm hemorroider
 • blodig kräkning hematemes
 • blod i urin hematuri
 • del av tarm opererats bort hemicolectomi
 • urinstockning njurar hinder urinledare hydronefros
 • borttagande av livmodder hystrectomi
 • gulfärgning hud/ägonvita ikterisk
 • tunntarm ileum
 • tunntarm framlagd genom bukvägg påse ileeostomi
 • tarmvred ileus
 • tomtarmen jejunum
 • kvarliggande kateter i urinblåsa kad
 • dålig cirkulation i något kärl kärlinsufficiens
 • titthålsoperation metod buk lapraskopi
 • öppen bukoperation lapratomi
 • elakartad pigmenttumör malignt melanom
 • bröst mammae
 • blodig avföring melena
 • sekundära tumörer metastasering
 • kronisk inflammatorisk tarmsjukdom morbus crohn
 • överviktiga obesitas
 • förstoppning obstipation
 • PAD patologisk anatomisk diagnos
 • subkutan venport port a cath
 • inflammation i bukspottkörtel pancreatit
 • bisköldkörtel paratyreoidea
 • nutrition genom blodet parenteral nutrition
 • del av bröst borttaget partiell mastectomi
 • PEG perkutan endoskopisk gastrostomi
 • genom per
 • bredvid analöppningen perianal
 • via ändtarmen per rectum
 • genomborrning perforation
 • titthålsgalla perkutan galla
 • bukhinneinflammation peritonit
 • hudcysta kläds av hud korsrygg pilonidal cysta
 • hål i lungsäcken pneumothorax
 • lunginflammation pneumoni
 • avlägsnande av en del av ett organ resektion
 • utrensning revision
 • en del av bröstet tas bort sektorresektion
 • vänster sinister
 • s formad del av tjocktarm strax ovanför rectum sigmoideum
 • rörformad protets friväg stent
 • sköldkörtelförstoring på grund av jodbrist, tumör eller inflammation. struma
 • propp eller blödning i hjärnan stroke
 • läggs in via buken till urinblåsa suprapubisk kateter
 • stygn suturer
 • sköldkörteln thyreoidea
 • kärlkirurgiskt ingrepp där man avlägsnar kärlförträngning orsakad av åderförkalkning. (TEA) tromdendartärectomi
 • TPN total parenteral nutrition
 • tvärgående del tjocktarm transversum
 • upplagd tarm från tvärgående delen av tjocktarm transversostomi
 • blodpropp (ben) trombos
 • sårig ulcerös
 • magsår ulcus
 • åderbråck varcier
 • magsäck ventrikel
 • sår i magsäcken ventrikelulcus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kirurgisk-ordlista-sjukskoterska.9076462.html

Dela