Kirurgi 2

Övningen är skapad 2017-02-28 av sanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • knottrig chagrinerad
 • tillsnörning striktur
 • felläge dislokation
 • vävnadsökning hyperplasi
 • belägen under huden subkutant
 • blodpropp i ven Ventrombos
 • blindtarm cekum
 • båge arcus
 • grop fossa
 • hålrum ventrikel
 • kropp corpus
 • onormal kanal fistel
 • s-formad del av tjocktarmen sigmoideum
 • insnitt incision
 • ändtarmsöppning anus
 • bindvävshinna fascia
 • nära kroppens mittpunkt proximalt
 • sår i tolvfingertarmen ulcus duodeni
 • magsår ulcus ventriculi
 • ljumskbråck hernia inguinalis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kirurgi-2.7140490.html

Dela