Kemitenta den 18 mars

Övningen är skapad 2020-03-10 av JakobBrisback. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klorid Cl-
 • bromid Br-
 • Jodid I-
 • saltsyra HCl
 • salpetersyra HNO₃
 • nitrat NO₃-
 • svavelsyra H₂SO₄
 • sulfat SO₄2-
 • perklorat ClO₄-
 • karbonat CO₃2-
 • fosfat PO₄3-
 • formiat HCOO-
 • acetat CH₃COO-
 • hydroxid OH-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemitenta-den-18-mars.9687645.html

Dela