Kemispråk - Molekylformler

Övningen är skapad 2018-12-18 av ollecool. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • CH₄ Metan
  • H₂O Diväteoxid
  • CO₂ Koldioxid
  • NO₂ Kväveoxid
  • SO₂ Svaveloxid
  • NH₃ Amoniak
  • O₂ Syrgas
  • H₂ Vätgas
  • Cl₂ Klorgas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemisprak-molekylformler.8768971.html

Dela