Kemiska tecken

Övningen är skapad 2020-11-09 av beatabeckman. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aluminium Al
 • Bly Pb
 • Järn Fe
 • Kisel Si
 • Kol C
 • Koppar Cu
 • Krom Cr
 • Magnesium Mg
 • Mangan Mn
 • Molydben Mo
 • Nickel Ni
 • Syre O
 • Svavel S
 • Tenn Sn
 • Titan Ti
 • Vanadin V
 • Volfram W
 • Zink Zn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-tecken.10109462.html

Dela