Kemiska formler

Övningen är skapad 2017-09-20 av FilippaSH. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Koldioxid CO₂
 • Syrgas O₂
 • Vatten H₂O
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Glukos C₆H₁₂O₆
 • Kalciumkarbonat CaCO₃
 • Oxoniumjon H₃O₊
 • Hydroxidjon OH₋
 • Saltsyra HCl
 • Salpetersyra HNO₃
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Natriumhydroxid NaOH
 • Aluminiumhydroxid Al(OH)₃
 • Svaveldioxid SO₂
 • Kväveoxid NO₂
 • Kvävgas N₂
 • Ammoniak NH₃
 • Sulfat SO₄2₋
 • Fosfat PO₄3₋
 • Nitrat NO₃₋
 • Ammonium NH₄₊
 • Vätekarbonat HCO₃₋
 • Kalciumhydroxid Ca(OH)₂
 • karbonat CO₃₋

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-formler.7475956.html

Dela