Kemiska beteckningar

Övningen är skapad 2018-12-05 av dennisw. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Kalciumoxid CaO
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Kaliumkarbonat K₂CO₃
 • Salpetersyra HNO₃
 • Kloridjon Cl
 • Nitratjon NO₃
 • Sulfatjon SO₄
 • Karbonatjon CO₃
 • Fosfatjon PO4
 • Blyoxid PbO
 • Kopparkarbonat CuCO₃
 • Magnesium Mg
 • Barium Ba
 • Natriumhydroxid NaOH
 • saltsyra HCl
 • Kalciumhydroxid Ca(OH)2

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-beteckningar.8746237.html

Dela

Annonser