KemiJoner

Övningen är skapad 2021-05-10 av assd12. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • VäteFluorid HF
 • Väteklorid(g) HCl
 • saltsyra(aq) HCl
 • Vätebromid HBr
 • Vätejodid HI
 • Salpetersyra HNO3
 • Salpetersyrlighet HNO2
 • Svavelsyra N2SO4
 • Svavelsyrlighet H2SO3
 • perklorsyra HClO4
 • Klorsyra HClO3
 • Klorsyrlighet HClO2
 • Underklorsyrlighet HClO
 • fosforsyra H3PO4
 • Kromatjon CrO4
 • Permanganatjon MnO4
 • Dikromatjon Cr2O7
 • Karbonatjon CO3
 • cyanatjon OCN
 • Nitratjon NO3
 • Nitritjon NO2
 • fosfatjon PO4
 • arsenatjon AsO4
 • sulfatjon SO4
 • sulfitjon SO3
 • tiosulfatjon S2O3
 • tetratioatjon S4O6
 • perkloratjon ClO4
 • kloratjon ClO3
 • kloritjon ClO2
 • hyperkloritjon ClO
 • TioCyanatjon SCN
 • Amoniak NH₃

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemijoner.10379194.html

Dela