Kemi

Övningen är skapad 2017-04-25 av LindbergEmil6Rosa. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Natriumhydroxid NaOH
  • Kaliumhydroxid KOH
  • Ammonaik NH₃
  • Natriumkarbonat Na₂CO₃
  • Kalciumhydroxid CaOH₂
  • Kalciumhydroxid + koldioxid → kalciumkarbonat CaOH₂ + CO₂ → CaCO₃
  • Saltsyra HCl
  • Salpetersyra HNO₃
  • Svavelsyra H₂SO₄

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi.7150117.html

Dela