Kemi trivialnamn

Övningen är skapad 2019-03-11 av Abdulhassan. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • träsprit metanol
 • formaldehyd metanal
 • myrsyra metansyra
 • sprit etanol
 • ättiksyra etansyra
 • oxalsyra 1, 2-etandisyra
 • glycerol 1, 2, 3-propantriol
 • fenol hydroxibensen
 • toulen metylbensen
 • smörsyra butansyra
 • vanlig eter dietyleter
 • isopropanol 2-propanol
 • acetaldehyd etanal
 • glykol 1, 2-etandiol

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-trivialnamn.8955695.html

Dela