Kemi syror

Övningen är skapad 2019-05-28 av iollo. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • HCl väteklorid, saltsyra
 • H₂SO₄ Svavelsyra
 • HNO₃ Salpetersyra
 • CH₃COOH Ättiksyra
 • H₂CO₃ Kolsyra
 • Kolsyra, svavelsyra Två protoniga syror:
 • oädla metaller Vilka metaller löser saltsyra
 • klorider, vätgas Vad bildas när saltsyra löser en oädelmetall
 • Svavelsyra Vilken syra är färglös och luktar ej
 • Sulfater, vätesulfater Vilka salter bildar svavelsyra
 • oädla metaller Vilka metaller kan utspädd svavelsyra lösa
 • Cu, Ag Vilka metaller kan koncentrerad svavelsyra lösa
 • SO₂ Vad bildas när svavelsyra löser ädla metaller
 • Alla utom Au, Pt Vilka metaller kan salpetersyra lösa
 • Blandning HCl, HNO₃ Vad är kungsvatten
 • Au, Pt Vad kan kungsvatten lösa
 • NO, NO₃ Vad bildas när salpetersyra löser metaller

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-syror.9095209.html

Dela