Kemi prov v. 47

Övningen är skapad 2013-11-20 av elsaeriksson. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ämnens egenskaper: 3 olika faser, utseende, form, doft, leder ström, smak,densitet
 • Atom: 1 grundämne, världens minsta byggsten
 • Molekyl: Flera grundämnen, består utav 1 eller flera atomer
 • Grundämne: 1 atomslag
 • Kemsisk förening: Minst 2 olika grundämnen
 • Kemisk reaktion: Atomerna i ett ämne byggs om och det blidas ett/flera nya ämen
 • Fotosyntes: Klodioxid+vatten+solljus blir socker+syre
 • beskriva kemisk reaktion: reaktionsformler
 • ämnen innan en reaktion: reakanter
 • ämnen efter reaktion: Reaktionsprodukter
 • 3 faser: fast flytande gas
 • Från fast till flytande: smältning
 • Från flytande till gas: Förångning
 • Från gas till flytande: Kondensering
 • Från flytande till fast: Stelning
 • Atomens tre vanligaste byggstenar: Elektron, proton,neutron
 • Fysikalisk förändring: Kan återgå till sitt ursprungliga ämne
 • Kemisk förändring: ämnet som bildas kan inte återgå till sitt ursprungliga ämne
 • Blanding: Det är inte bundna till varandra, bara blandade
 • Rent ämne: Ej blandade med annat ämne, grundämnen är rena ämnen
 • Vattenlösning: Ämne upplöst i i vatten, genomskinligt
 • Uppslamning: Större bitar av fast ämne i en vätska, grumligt, bitarna sedimenterar till botten
 • Emulision: En blandning av två ämnen som ej går att blanda ihop
 • Aerosol: Små droppar från en vätska eller korn som är blandade med gas
 • Legering: En fast blandning av två eller flera metaller
 • Ljusblå yta: ädelgaser
 • Grön yta: Halogener
 • Vit yta: alkalimetaller
 • Helium: Universums näst vanligaste ämne, bildas i stjärnorna vid fusionen av väte, används i ballonger
 • Argon: Finns i jordens atmosfär, används i isoleringen mellan fönsterskivor
 • Neon: Kan ge orangerött ljus, finns i atmosfären, kan användas till lysrör
 • Radon: En gas som kan tränga in i hus, kan ge lungcancer, kan finnas i marken,
 • Sedimentering: Tyngre partiklar i en lösning sjunker till botten
 • Filtrering: Små partiklar passerar förbi filtret, större fastnar
 • Indunstning: Blir av med lösningsmedlet och har kvar det lösta ämnet
 • Vad händer med vattnet i indunstningen? Solvärmen förångar vattnet
 • Destillering: gasen med lägst kokpunkt kokar bort först, gasen fångas upp i en kylare och blir till flytande äme, används till bensin
 • Kromatografi: Olika beståndsdelar i en lösning eller gas, rör sig olika fort över ett papper, används inom läkemedelindustri
 • värme: atomer och molekyler i rörelse
 • vätejon: H+
 • syrejon: 02-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-prov-v-47.3266767.html

Dela