Kemi prov 1

Övningen är skapad 2018-10-11 av Arvid_TT. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ammoniumjon NH₄⁺
  • hydroxidjon OH⁻
  • fosfatjon PO₄³⁻
  • karbonatjon CO₃²⁻
  • nitratjon NO₃⁻
  • sulfatjon SO₄²⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-prov-1.8561142.html

Dela