kemi joner

Övningen är skapad 2020-02-02 av King_liker03. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sulfatjon SO₄2-
  • vätesulfatjon HSO₄-
  • sulfitjon SO₃2-
  • nitritjon NO₃-
  • karbonatjon CO₃2-
  • vätekarnonatjon HCO₃-
  • fosfatjon PO₄3-
  • hydroxidjon OH-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-joner.9606894.html

Dela