Kemi delprov 2

Övningen är skapad 2019-12-09 av CelineKaynar. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är en syra? : En protonavgivare, ett ämne som ger ifrån sig H+ joner
 • Vad är en protolys? En reaktion med överföring av H+ joner
 • Vad är en bas? En protonupptagare, ett ämne som tar upp H+ joner
 • Vad är en syra? En protonavgivare, ett ämne som ger ifrån sig H+ joner
 • Vad är en amfolyt? Ett ämne som kan reagera med både syror och baser, alltså både ta upp och ge ifrån protoner.
 • En vanlig amfolyt? vatten
 • Starka syror? Saltsyra, Salpetersyra, Svavelsyra
 • Svaga syror? Ättiksyra, Kolsyra
 • Svavelsyra, kemiskbeteckning: H2SO4
 • Saltsyra, betecknig: HCI
 • Salpetersyra, beteckning: HNO3
 • Ättiksyra, beteckning: CH3COOH
 • Kolsyra, beteckning: H2CO3
 • Vad innebär enprotonig och flerprotonig? En enprotonig syra har bara ett surt H+ jon att ge av. En flerprotonig har flera.
 • Stark bas: Natriumoxid
 • Svaga baser: Kalciumhydroxid, ammoniak
 • Kalciumhydroxid, beteckning: Ca(OH)2
 • Ammoniak, beteckning: NH3
 • Natriumhydroxid, beteckning: NaOH
 • Varför ska man aldrig hälla svavelsyra i vatten? För att när svavelsyra reagerar med vatten blir det extremt varmt
 • Vad är vattnets autoprotolys? Anledningen till varför destillerat vatten kan leda ström. Eftersom vatten är en amfolyt kan två vatten molekyler reagera med varandra, ena som en syra andra som en bas
 • Vattnets autoprotolys, formel: H2O+ H2O ↔H3O^+ +OH^-
 • Framställa salter: Metaller och syra, metalloxid och syra, metallhydroxid och syra
 •  H2SO4 bildar alltid? sulfat salter
 •  HCl bildar alltid? klorid salter
 •  HNO3 bildar alltid? nitrat salter
 • Vad är kristallografi och varför är det viktigt? Kristallografi är läran om kristaller. Det är viktigt för att om man kan få ut ett ämne i kristallform kan man ta reda på hur ämnet är uppbyggt och dess egenskaper.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-delprov-2.9513437.html

Dela